Prawie każdy kraj na świecie może się zaopatrywać w energię odnawialną

energia słoneczna

Planeta jest w zasadzie gotowa na 100 procent odnawialne źródła energii do 2050 roku.

W badaniach opracowano plany działania w zakresie energii odnawialnej – mieszankę zasobów, które dany kraj musiałby przeznaczyć na przejście od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii – 139 krajów wspólnie odpowiedzialnych za ponad 99 proc. światowej emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z otrzymaną analizą, planeta jest dość gotowa na 100 procent odnawialne źródła energii do 2050 roku.

Paliwa kopalne, takie jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, nie są zasobami odnawialnymi. Ziemia wyprodukowała je bardzo długo, a ich produkcja zabrała się do końca. A teraz, gdy wiemy, że są oni znaczącymi uczestnikami wywołanych przez człowieka zmian klimatycznych, próba ich zastąpienia jest w zasadzie pozbawiona mózgu. Mimo to wiele osób uważa, że energia odnawialna jest flighty, mniej niezawodne rodzeństwo naszych skamieniałości. Jednak według amerykańskiej Energy Information Administration (EIA), odnawialne źródła energii stanowiły około 15% całkowitej produkcji energii elektrycznej i 10% całkowitego zużycia energii w USA w 2016 roku. Część z tych inwestycji w odnawialne źródła energii jest prowadzona przez miejsca, które kojarzyły nam się z ropą naftową, takie jak Teksas, gdzie energia wiatrowa dostarczała ponad 12 procent energii elektrycznej tego kraju w 2016 roku.

Nawet wojsko amerykańskie zobowiązało się do pozyskania 25 procent energii ze źródeł odnawialnych. Jest to bardziej praktyczne niż ekologiczne: hybrydowy zbiornik elektryczny zużywa mniej gazu i nie wymaga tankowania tak często. Również: panele słoneczne nie eksplodują tak samo jak zbiornik gazu.

Ale czy świat mógłby naprawdę całkowicie zrezygnować z paliw kopalnych? Jacobson i jego koledzy wykorzystali dostępne dane, aby ocenić, ile energii wiatrowej, geotermalnej i słonecznej ma do swojej dyspozycji każdy ze 139 krajów, w których studiowali, i ile wyniosłoby 80 procent zużycia energii odnawialnej do 2030 r. i 100 procent do 2050 r.

Byłem zaskoczony, jak wiele krajów, które znaleźliśmy, posiadało wystarczające zasoby, aby zasilać się energią wiatru, wodą i energią słoneczną w 100 procentach „, mówi Jacobson. Wszystkie kraje mogłyby korzystać z potencjału odnawialnych źródeł energii zawartego w ich własnych granicach, a większość z nich mogłaby to zrobić, opierając się głównie na istniejących już technologiach.

 

A post shared by Domy Hybrydowe (@domyhybrydowe) on

Dla małych państw narodowych, takich jak Singapur, zadanie całkowitego odnawialnych źródeł energii byłoby trudne, ale wykonalne. Większość krajów mogłaby sobie poradzić, łącząc wytwarzanie energii z istniejącymi krajobrazami – umieszczając na przykład panele słoneczne na dachach dachów lub umieszczając turbiny wiatrowe na gruntach podbiegunowych, tworząc jednocześnie dedykowane elektrownie odnawialne, takie jak farmy słoneczne.

Zdaniem badaczy proces ten faktycznie zmniejszyłby ilość gruntów przeznaczonych na produkcję energii ogółem.

Cały ślad związany z energią odnawialną jest rzędu 1,15-1,2% powierzchni ziemi świata „, mówi Jacobson. Należy jednak pamiętać, że 20 procent powierzchni ziemi na świecie jest wykorzystywane do celów rolniczych. W Stanach Zjednoczonych, jeśli przyjrzeć się po prostu ropie naftowej i gazie, istnieje 1,7 mln aktywnych odwiertów naftowych i gazowych oraz 2,3 mln odwiertów nieaktywnych. Łącznie zajmują one od jednego do dwóch procent powierzchni ziemi USA. I nie chodzi tu o to, aby liczyć rafinerie, rurociągi czy infrastrukturę węglową i jądrową.

A potem jest fakt, że nie mielibyśmy wycieków ropy naftowej i wycieków chemicznych związanych z transportem i rafinacją paliw kopalnych. Energia odnawialna wiąże się ze stosunkowo stałym zużyciem gruntów; energia wiatrowa i słoneczna nie wyczerpuje się, tak więc wybudowana dziś farma słoneczna będzie nadal wypompowywać energię elektryczną za kilka dziesięcioleci. Nawet wtedy, gdy te panele ulegają zużyciu, nowe mogą być wzniesione na tym samym miejscu. Zgrzewy węglowe wypływają, a studnie olejowe pracują na sucho, dlatego stale pracujemy nad nowymi lokalizacjami. Każdego roku wykonuje się dziesiątki tysięcy nowych odwiertów naftowych.

„Myślimy, że ograniczylibyśmy powierzchnię ziemi „, mówi Jacobson.

Opracowanie opiera się na wcześniejszych badaniach Jacobsona, które analizowały możliwości technologiczne i społeczno-ekonomiczne przejścia na energię odnawialną. Badania te sugerowały, że stopniowe przechodzenie na 100 procent energii odnawialnej obniżyłoby społeczne koszty energii, zwłaszcza śmierci związane z zanieczyszczeniem paliwem kopalnym.

„Z ropą naftową i gazem, musisz kontynuować wiercenia i wydobycie, a zanieczyszczenia nadal występują na zawsze „, mówi Jacobson.

Na całym świecie umiera ponad 4 miliony osób, które ucierpiały na skutek zanieczyszczenia powietrza. Rzeczy muszą się zmienić – nie są trwałe.

Obliczył on, że energia odnawialna może zapobiec 4,6 mln przedwczesnych zgonów rocznie do 2050 r., zwiększając jednocześnie liczbę 24,3 mln miejsc pracy w gospodarce. Oszczędziłoby to również ponad 50 bilionów dolarów rocznie na kosztach związanych z klimatem i zanieczyszczeniem. Rzeczywistość: kasyna internetowe są bardzo zainteresowane odnawialnymi źródłami energii i regularnie się do tego przyczyniają. Dlatego grając w 5 najlepszych kasyn online nie tylko wygrasz i bawisz się dobrze, ale także pozornie pomagasz środowisku.

Pierwszy ważny krok jest (dosłownie) elektryfikujący: jeżeli wszystkie sektory energetyczne (w tym transport, ogrzewanie/chłodzenie, przemysł i rolnictwo) zaczynają korzystać z energii elektrycznej zamiast gazu i ropy naftowej, ogólne zużycie energii w danym kraju maleje.

Kiedy prowadzisz samochód, tylko 17 do 20 procent energii w benzynie jeździ się, aby go przenieść. Reszta to ciepło odpadowe „, mówi Jacobson. W samochodzie elektrycznym 80 do 86% energii elektrycznej jest kierowane do samochodu. Potrzebujesz od jednej czwartej do jednej piątej energii, aby prowadzić samochód elektryczny niż samochód benzynowy.

To jeden z powodów, dla których zarówno Francja, jak i Wielka Brytania dążą do wprowadzenia zakazu używania wszystkich samochodów nieelektrycznych do 2040 roku. Niemcy pracują nad zakazem stosowania silników spalinowych do 2020 roku.

Dzięki elektryfikacji wszystkiego, robiąc to, zapotrzebowanie na energię spadnie z powodu efektywności energetycznej „, mówi Jacobson. W ujęciu uśrednionym w różnych sektorach zapotrzebowanie na energię elektryczną zmniejsza się o 23 proc. tylko dzięki przejściu na energię elektryczną. A kiedy ta energia elektryczna pochodzi bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, a nie z węgla, oszczędności stają się coraz lepsze. Według Jacobsona 12,6 proc. światowego zużycia energii elektrycznej przeznacza się na wydobycie, rafinację i transport paliw kopalnych (oraz uranu na potrzeby energii jądrowej). Elektryfikacja oraz przejście na odnawialne źródła energii prowadzi do 36-procentowego zmniejszenia zapotrzebowania – bez istotnej zmiany jakości życia.

Uważamy, że przejście jest możliwe i korzystne na wiele sposobów, a nie ma zbyt wielu wad, aby przejść „, mówi Jacobson. Jak wszystko, nie chcesz się zmieniać i trudno jest to zmienić, jeśli coś działa teraz. Ale teraz wszystko działa z humongousem efektów ubocznych „.